Program edukacyjny

Niepubliczne Przedszkole Akademia Odkrywcy stosuję programy edukacyjno – wychowawcze realizujące ideę podmiotowości, nastawione na twórczą zabawę, będącą główną formą aktywności dziecka oraz monitorowanie i stymulowanie rozwoju każdego wychowanka zgodnie z jego aktualnymi możliwościami.

Przedszkole stawia za cel, aby w codziennej pracy z dziećmi oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspierały nas elementy nowatorskich programów, metod i form pracy:

 • „Wspomaganie rozwoju umysłowego” prof E. Gruszczyk – Kolczyńskiej to program, który przyczynia się do zwiększenia się efektywności przyswajanej wiedzy.

 • „Dziecięca Matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej to program w atrakcyjnej, zabawowej formie, który wprowadza dzieci w świat matematyki.

 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz, wspierająca rozwój psycho-motoryczny dziecka, ułatwiająca naukę czytania i pisania.

 • Metoda Weroniki Sherborne – rozwijająca wybrane aktywności ruchowe.

 • Wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori – kształcenie zmysłów, pomoce dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć tą metodą.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne wg prof. H. Tymichowej, usprawniające współdziałanie oka i ręki, co ułatwia przygotowanie do nauki pisania.

 • Pedagogika zabawy – Pracujący tą metodą nauczyciel wybiera zabawy, które sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy i nie powodują nadmiernej rywalizacji. Podczas zabawy dzieci posługują się gestem, słowem, ruchem, tańcem, dźwiękiem, pantomimą.

 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Bati Strauss

Zajęcia w ramach czesnego

 • język angielski: codzienne poranki z angielskim,
 • dogoterapia
 • elementy terapii integracji sensorycznej SI
 • rytmika: zajęcia umuzykalniające
 • gimnastyka korekcyjna
 • warsztaty lub spektakle teatralne
 • koncerty muzyczne
 • opieka specjalistów- psychologa, logopedy : obserwacje, warsztaty (na życzenie rodziców możliwość indywidualnych spotkań za dodatkową opłatą)

Zajęcia dodatkowe

 • język angielski rozszerzony
 • taniec
 • judo
 • zajęcia kulinarne
 • warsztaty plastyczne
 • eksperymenty
 • możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych