Ramowy plan dnia

Godziny

Zajęcia

6:30 - 8:30

Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb, praca kompensacyjno - korekcyjna z dzieckiem, elementy gimnastyki.

8:30 - 9:00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, pomoc przy nakrywaniu do stołu. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, poznanie zasad zdrowego odżywiania.

9.00 - 11.30

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Zajęcia na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe.

10.00 - 10.15

Przekąska. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznanie wartości zdrowego odżywiania.

10.15 - 12.00

Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego spożywania posiłków. Obiad. 

12.00 - 14.30

Relaks poobiedni / leżakowanie. Zabawy i zajęcia indywidualne.

14.30 - 15.00

Czynności porządkowe. Zabawy i zajęcia ruchowe.Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się i spożywania posiłku. Podwieczorek - zupa.

15.00 - 16.30

Dowolna działalność dzieci. Zabawy w sali przedszkolnej oraz na świeżym powietrzu. Czynności organizacyjne. Wspieranie rozwoju dziecka przez różnorodne zabawy i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne.

16.30 - 17.00

Czynności organizacyjne. Podwieczorek.

17.00 - 18.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne, rozchodzenie się dzieci do domu